20170616_132818

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04 tháng 12năm 2017 đến ngày 09 tháng 12 năm 2017

Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD

Quy định kèm thông tư số 25/2014/TT-BGD QUY ĐỊNH Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07…