Hội nghị công chức viên chức

Tháng Mười 4, 2018 8:18 chiều

IMG_20181004_170238

IMG_20181004_165018

 

IMG_20181004_164823

 

IMG_20181004_164622

IMG_20181004_164555

IMG_20181004_164844

IMG_20181004_194316

IMG_20181004_185320