Hội nghị cán bộ công chức viên chức trường Mầm non Nam Lợi năm học 2018 – 2019

Tháng Chín 27, 2019 9:36 sáng

42816056_1122582084573772_5709262746256670720_n

Cô Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội nghị và trình bày báo cáo…

42850115_1930567260581923_2465690928782770176_n

Cô Ngô Thị Chinh – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua…

42717643_1893349454091696_4662940942662107136_n

Cô Nguyễn Thị Hiên – trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của ban thanh tra…

42711147_499427373887684_5765746325022834688_n

Cô Vũ Thị Hằng – Giáo viên kiêm kế toán báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

42717643_1893349454091696_4662940942662107136_n

Ý kiến tham luận của cô Phạm Thị Huệ – Giáo viên

42823494_1069620839877400_8244866688827260928_n (2)

Cô Nguyễn Thị Thanh Phương -Thư ký hội nghị thông qua dự thảo nghị quyết.