Lịch công tác

Tháng Mười Hai 21, 2017 9:25 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04 tháng 12năm 2017 đến ngày 09 tháng 12 năm 2017

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai .4/ 12/2017 Thăm lớp dự giờ Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ ba.  5/12/2017  Thăm lớp   Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp    
Thứ tư. 6/12/2017 Thăm lớp   Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
 Thứ năm. 7/12/2017 Rà soát hồ sơ sổ sách  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  8/12/2017 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ bảy.  9/12/2017 Thăm lớp   Họp chuyên môn  

 

Nam Lợi, ngày  01 tháng 12năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy