Lịch công tác tháng 9

Tháng Mười 4, 2018 4:13 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến ngày 08 tháng 9 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 03/9/2018  Nghỉ bù ngày 02/9 Nghỉ bù ngày 02/9  
Thứ ba.  04 /9/2018 Chuẩn bị khai giảng Chuẩn bị khai giảng  
Thứ tư. 05 /9/2018  Khai giảng    
 Thứ năm. 06 /9/2018  Kiểm tra chuyên đề  Kiểm tra phổ cập  
Thứ sáu.  07 /9/2018 Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp   Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp    
Thứ bảy.  08 /9/2018 Họp hội đồng     

Nam Lợi, ngày 31 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Thủy