Lịch công tác tuần

Tháng Ba 5, 2018 4:42 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến ngày 03 tháng 03 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai .26/ 02/2018 Thăm lớp   Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ ba.  27/02/2018  Kiểm tra khối 3 tuổi   Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ tư. 28/02/2018 Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
 Thứ năm. 01/03/2018 Kiểm tra chuyên đề  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  02/03/2018 Kiểm tra khối 3 tuổi   Làm báo cáo  
Thứ bảy.  03/03/2018 Họp hội đồng  Họp chuyên môn  

  Nam Lợi, ngày 24 tháng 02 năm 2018

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                         Vũ Thị Thủy