Lịch công tác tuần

Tháng Năm 7, 2018 2:54 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 28 tháng 04 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 23/ 04/2018 Thăm lớp Rà soát HSSS
Thứ ba.  24/ 04/2018  Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra hồ sơ sổ  
Thứ tư. 25/ 04/2018 Thăm lớp   Kiểm tra hồ sơ sổ sách
 Thứ năm.26/ 04/2018 Kiểm tra hồ sơ sổ sách  Rà soát HSSS
Thứ sáu.  27/ 04/2018 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ bảy. 28/ 04/2018 Thăm lớp Làm báo cáo 
Nam Lợi, ngày  21 tháng 04 năm 2018

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                       Vũ Thị Thủy