Lịch công tác tuần tháng 10

Tháng Mười Một 7, 2018 7:50 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 06 tháng 10 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 1/ 10/2018 Thăm lớp dự giờ Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ ba.  2/10/2018  Thăm lớp dự giờ Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp  
Thứ tư. 3/10/2018 Rà soát HSSS  Rà soát HSSS 
 Thứ năm. 4/10/2018 Thăm lớp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ sáu.  5/10/2018 Thăm lớp Làm báo cáo
Thứ bảy.  6/10/2018 Họp hội đồng  Họp chuyên môn
Nam Lợi, ngày  28 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Thủy