Lịch công tác tuần thang 10

Tháng Mười Một 7, 2018 8:04 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 8 tháng 10 năm 2018 đến ngày 13 tháng 10 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 8/ 10/2018 Thăm lớp Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ ba.  9/10/2018  Tập huấn phần mền cập nhật giữ liệu Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp  
Thứ tư. 10/10/2018    Kiểm tra nền nếp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách
 Thứ năm.11/10/2018 Thăm lớp dự giờ  Kiểm tra PCXM cấp huyện
Thứ sáu.  12/10/2018 Kiểm tra chuyên đề Rút kinh nghiệm
Thứ bảy. 13/10/2018 Kiểm tra nền nếp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Nam Lợi, ngày  05 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Thủy