Lịch công tác tuần tháng 10

Tháng Mười Một 7, 2018 8:24 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 22tháng 10 năm 2018 đến ngày 27 tháng 10 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 22/ 10/2018 Rà soát HSSS Đón đoàn kiểm tra CT nuôi ăn bán trú huyện
Thứ ba.  23/10/2018  Kiểm tra chuyên đề Kiểm tra hồ sơ sổ  
Thứ tư. 24/10/2018    Kiểm tra nền nếp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách
 Thứ năm.25/10/2018 Đón đoàn kiểm tra CT nuôi ăn bán trú Sở  Kiểm tra hồ sơ sổ sách
Thứ sáu.  26/10/2018 Thăm lớp Thăm lớp
Thứ bảy. 27/10/2018 Hội giảng  Hội giảng 

 

Nam Lợi, ngày  19 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Thủy