Lịch công tác tuần tháng 9

Tháng Mười 4, 2018 4:42 chiều

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú
Thứ hai . 17/9/2018  Thăm lớp Rà soát lại phổ cập  
Thứ ba.  18/9/2018  Kiểm tra hồ sơ sổ sách Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp    
Thứ tư. 19/9/2018    Kiểm tra nền nếp  Rà soát lại phổ cập  
 Thứ năm. 20/9/2018 Thăm lớp, dự giờ  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  
Thứ sáu.  21/9/2018 Kiểm tra nền nếp  Rút kinh nghiệm  
Thứ bảy.  22 /9/2018 Kiểm tra nền nếp  Kiểm tra hồ sơ sổ sách  

  Nam Lợi, ngày  14 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Thủy