Công bố công khai về việc thực hiện dự toán thu chi tài chính quý II năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023 của trường mầm non Nam Lợi

Tháng Bảy 1, 2023 4:11 chiều

z4614973777808_3d987ddb26ceaf1f013d4886e35c355a

z4614973796842_7fda61a368b058e558208be48b4bd415

z4614973812805_a958417ed13f3b7907af09eeea1a0045