Thời tiết chuyển sang mùa hè giáo viên tích cực vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp

Tháng Năm 6, 2023 10:25 sáng

z4300796677782_7465fabcda56c218a4b8f0174cbc5a38

z4300796773799_ec0e84d8f02c95d7b3304203b660709b

z4300802153234_f76b2ed0a20cb220f8b4eb3a617c8dc3

z4318432104829_acf327501db318ccfa07ce508d71708c

z4318432106743_b85d39c381fcafb1b1a9d0caa0587662