Trường MN Nam Lợi tưng bừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tháng Mười Một 20, 2023 2:54 chiều

z4900666430351_71632557d91ed79ec8c4b303acf8ec40

z4900666453143_8df5f973667b5597db2169cd255e94a1

z4900666472476_01a2879675278d12d0297890533e90e9

z4900666493847_ba07153b2da85a08b6f2790d4aedc378

z4900666515119_24584cc9f7a4f75d3846d7c876a25a31

z4900666534114_527014730ecc0b9182f6b4ba956ae7de

z4900666579091_1c658f5f27c211839279ac3c325ab6ec

z4900666602701_a5eec1fc9663a5481431583209b1095e